Om Jesus

Vi tror at den Gud mennesker til alle tider, alle steder og i alle religioner har lett etter, har vist oss hvem han er gjennom Jesus Kristus.
Jesus var en historisk person, et menneske som oss alle. Samtidig var han Guds sønn, sendt for å vise, fortelle og demonstrere hvordan Gud er og hvordan Guds virkelighet fungerer.

Jesus tok kraftige oppgjør med tradisjonelle forestillinger om at vi mennesker gjennom gode gjerninger og religiøse øvelser kan gjøre oss selv rettferdige. Han er full av medlidenhet med oss i vår svakhet, smerte og våre savn. Samtidig er han full av tro på våre muligheter, gaver og vår evne til å omfavne det gode i livet.

Jesus var ikke hevet over det vonde i verden, tvert i mot fikk han til fulle smake konsekvensene av menneskets ondskap da han ble drept som en forbryter på et kors.

Den viktigste begivenheten i den kristne tro skjedde da Jesus vant over døden, og stod opp igjen som levende. Dette gir oss håp om at Guds kjærlighet er sterkere enn døden, og at Guds vilje er at vi alle skal få leve evig.

Jesus er på en gang både full av tålmodighet, godhet og nåde, samtidig som han utfordrer oss tydelig til å snu oss vekk fra det destruktive i livet, og til å leve ut det store gode potensiale som ligger i hvert eneste mennesket.

Hvordan bli kristen

Gud vil at alle mennesker skal finne sannheten om hvem Gud og vi selv er.

Gud er usynlig og vil i sin natur aldri kunne bevises eller motbevises. Dette er fordi han vil at vi mennesker skal kunne velge fritt om vi vil tro på han eller ikke.

Alle som vil tro på Gud gjennom Jesus Kristus får troen som en gave. Tro er ikke en prestasjon, og det kommer ikke an på grader av tro, men om en vilje til å snu seg mot Gud.

Vi tror at hvert eneste menneske er skapt til å leve i en aktiv relasjon til han som har skapt selve livet.

Vi tror det finnes uttallige grunner til at mennesker nærmer seg Gud, samtidig tror vi det finnes én garantert vei som alle kan gå, og det er å ta imot Jesus Kristus.

Dette kan du gjøre ved å be en enkel bønn

Gud. Takk at du sendte Jesus Kristus og viste oss hvem du er. Takk at Jesus døde og stod opp igjen for alle og for meg. La meg bli ditt barn og leve resten av livet som en etterfølger av deg.

Takk.