Registrering

I henhold til regler gitt i smittevernveileder for gudstjenester, så må vi holde kontroll på hvem som deltar på samlingene våre. Dersom du har symptomer som feber, sår hals eller hoste, så ber vi det om å bli hjemme.

For å redusere behovet for registrering i døra, så er det bra om så mange som mulig registrerer seg her på forhånd.

Dersom du får påvist Covid-19 etter å ha vært på samling hos oss, så er det viktig at vi får beskjed om dette for å bidra til rask smittesporing.

Problemer med registrering?
Send en SMS til Sindre: 905 97 725