Givertjeneste

Malaki 3:10

Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål.

Ebeneser drives hovedsaklig på frivillige gaver. Bibelen snakker mye om å gi — det er ikke et krav, men en mulighet og en velsignelse vi er gitt.

Konto for gaver til menighetens arbeid
3361.10.87050

Du kan også bruke Vipps via «Send»-valget til 86107.

Skattefradrag for gaver til frivillig arbeid
Det gis nå skattefradrag for gaver gitt via bank og Vipps.

Dersom Ebeneser ikke innehar opplysningene som trengs for innrapportering av gaver som er gitt, kontakter vi deg ifm. innrapportering — ingen spesielle aksjoner er påkrevet fra deg som giver for at innrapportering skal skje.